ยินดีต้อนรับ นายสิทธิศักดิ์ ทรงงาม และ นายณัฐวุฒิ แก้วพวงวิศวกรที่ผ่านการทดลองงานทั้ง 2 ท่านอย่างเป็นทางการ