ยินดีต้อนรับพนักงานฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น รุ่น32 จำนวน 10คนกลับไทย (ระยะเวลาการฝึกงาน 1ปี)

ในครั้งนี้พนักงานสามารถสอบผ่านการสอบวัดความสามารถเด้านภาษาญี่ปุ่น ในระดับ N4 จำนวน 4คน และ N5 จำนวน 6คน ทางบริษัทขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ