เสร็จสิ้นไปแล้วกับการแข่งขันกิจกรรม KYT ประจำปี2563 ขอแสดงความยินดีกับ QA-North Team ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ สำหรับปีนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงมีการจำกัดจำนวนผู้เข้ารับชมการแข่งขัน แต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงสามารถรองรับการรับชมผ่านระบบออนไลน์ และยังมีการถ่ายทอดการแข่งขันไปยังบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย ต้องขอขอบคุณผู้จัดเตรียมงานทุกท่านในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้