ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรภัทร มุ่งวัฒนา (พัท) และนางสาวนิรินทร์ ฐิติเมฆินทร์ (เมย์) วิศวกรใหม่ ทั้ง2ท่านที่ผ่านการทดลองงาน ยินดีต้อนรับครับ