ขอต้อนรับ นายวัชรพงษ์ ภารนาถ วิศวกรใหม่อย่างเป็นทางการ

วัชรพงษ์ เป็นนักศึกษาทุนบริษัทฯประจำปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) หลังจากจบการฝึกงานได้เข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯและผ่านการทดลองงานในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ขอแสดงความยินดีด้วยครับ