บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ได้ทำการจัดซื้อเครื่อง EPMA (JEOL, JXA-iSP100) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์วัสดุให้มีความแม่นยำที่สูงขึ้น

ต้องขอขอบคุณ คุณมาร์ติน ดร.ธนากร และ คุณ ระวินทร์ จาก JEOL สิงคโปร์และไทย ที่เดินทางเข้ามาติดตั้งและอบรมการใช้งานในครั้งนี้