หลังจากครบกำหนดการฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นครบ 1ปี พนักงานOJT รุ่นที่ 34 จำนวน 14คนได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 17 มกราคม 2564 เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์การควบคุมโรคระบาด จึงต้องกักตัวเพื่อดูอาการตามมาตรการของภาครัฐ

ทั้ง 14 ท่านได้เข้ามาเริ่มงานที่บริษัท ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับการต้อนรับจากกรรมการผู้จัดการบริษัทในวันดังกล่าว