นักศึกษาชั้นปีที่4และคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงานในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี Mr.Junichi Nagai กรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับ