ยินดีต้อนรับ นักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 18 คน เข้าศึกษาดูงานอบชุบโลหะ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567