กับอีกหนึ่งความสุขของเราชาวไทยโตเคน surprise foods 1/2021 ที่จัดขึ้นในวันที่ 5, 10, 15 มีนาคม 2564 ขอบพระคุณคณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการจัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน