เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ดร.นิพนธ์ ทวีจันทร์ ผู้จัดการทั่วไป  พร้อมคณะ มอบทุนการศึกษาบริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ประจำปีการศึกษา2564 ทุนละ 50,000 บาท จำนวน 2 ทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น   ผู้ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ นาย ดนุพร สานิพามะณี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล และ นายพงษ์พิสิฐ สายคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ (รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฝ่ายบริหาร) และคณะ ให้การต้อนรับ