วิศวกรจำนวน 12คน (4ทีม) ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและประกวด นวัตกรรมยกระดับดิจิตอลทรานสฟอร์เมชันในอุตสาหกรรม จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ได้นำเสนอรายงานการฝึกอบรมและความคืบหน้าโครงการให้ผู้บริหารรับทราบ ณ.โอกาสนี้ นอกเหนือจากโล่รางวัล(รองชนะเลิศ)และของรางวัลที่ทางผู้จัดทำโครงการได้มอบให้แล้ว ทางบริษัทได้ร่วมสมทบรางวัลให้กับพนักงานทั้ง 4ทีมด้วย