ยินดีต้อนรับพนักงานฝึกงานรุ่น33 จำนวน 14คนที่ประเทศญี่ปุ่น กลับไทย

การเดินทางกลับของพนักงานทั้ง 14ท่านหลังจากฝึกงานครบกำหนด 1 ปี อาจจะมีความยากลำบากอยู่บ้างเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19

แต่พนักงานทุกท่านสามารถเดินทางกลับมาได้ด้วยสุขภาพที่แข็งแรง ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูง

ยินดีต้อนรับกลับบ้าน