เสร็จสิ้นไปแล้วกับการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านการอบชุบโลหะ (ระดับ 5) ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการทดสอบทุกท่าน