เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด จัดงานวันเด็กร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในครั้งนี้มีนักเรียนและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1000คน