เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 Mr.Junichi Nagai กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2563 ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 2 ทุนการศึกษา  ผู้ได้รับทุนการศึกษาได้แก่ นายปฐวี จารวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล และ นายนฤปนาท บุราณรมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาให้การต้อนรับ ณ โอกาสนี้ ทางบริษัทฯและมหาวิทยาลัยฯยังได้มีการปรึกษาหารือเพื่อความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและงานวิจัยในอนาคต