เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับการทำกิจกรรม TOP Project ครบ 100ครั้ง และสถิติปลอดอุบัติเหตุครบ 1ปีของโรงงานใต้

เมื่อที่ 21, 25 และ 30 มีนาคม 2565 บริษัทได้จัดอาหารว่างสุดพิเศษ (แฮมเบอเกอณ์ พาย และเครื่องดื่มผลไม้) ให้กับพนักงานทุกคน

เราจะพยายามไปด้วยกัน