เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 หลังจากที่รอคอยกว่า 1ปี6เดือน พนักงานจำนวน 13คน (OJT36) ออกเดินทางเพื่อฝึกงาน ณ. ประเทศญี่ปุ่นด้วยความปลอดภัย

ขอให้ทุกท่านใช้เวลา 1ปีที่ประเทศญี่ปุ่นให้ได้ประโยชน์สูงสุด