ขอแสดงความยินดีกับพนักงานทุกท่าน ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านการอบชุบทางความร้อนประจำปี 2563 จัดทำโดยสมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย