ดร.นิพนธ์ ทวีจันทร์ ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนบริษัทฯเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (18 มกราคม 2563) ในโอกาสนี้ ดร.นิพนธ์ ทวีจันทร์ยังได้รับเกียรติในการขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ขอบพระคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่นที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับรางวัลในครั้งนี้