เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดบางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี ในโอกาสนี้ทางบริษัทได้สนับสนุนอาหารกลางวันและทุนการศึกษาให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้