หลังจากการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 ปี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 พนักงาน JP-OJT รุ่น 35 ได้เดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ยินดีต้อนรับทุกท่าน