เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพให้กับพนักงานบริษัท คณะกรรมการสวัสดิการร่วมกับโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ได้เข้ามาบริการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีให้กับพนักงาน ณ สถานประกอบการ พนักงานสามารถนำค่าบริการดังกล่าวมาเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลได้เต็มจำนวน ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมในการฉีดวัคซีนจำนวน 509คน