ข่าวสารและกิจกรรม2019-08-07T09:41:59+00:00

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด :

2609, 2020

Heat Treatment Special Class (19-Sep-20)

By |กันยายน 26th, 2020|Categories: พนักงาน|0 Comments

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 บริษัทไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและคณาจารย์จาก [...]

1808, 2020

Internal Heat Treatment Test (Level5) 2020

By |สิงหาคม 18th, 2020|Categories: พนักงาน|0 Comments

เสร็จสิ้นไปแล้วกับการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านการอบชุบโลหะ (ระดับ 5) ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการทดสอบทุกท่าน

1808, 2020

Welcome back OJT at Japan #33 (17-Aug-20)

By |สิงหาคม 18th, 2020|Categories: พนักงาน|0 Comments

ยินดีต้อนรับพนักงานฝึกงานรุ่น33 จำนวน 14คนที่ประเทศญี่ปุ่น กลับไทย การเดินทางกลับของพนักงานทั้ง 14ท่านหลังจากฝึกงานครบกำหนด 1 ปี อาจจะมีความยากลำบากอยู่บ้างเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19 แต่พนักงานทุกท่านสามารถเดินทางกลับมาได้ด้วยสุขภาพที่แข็งแรง [...]

2407, 2020

KYT competition 2020 (20-Jul-20)

By |กรกฎาคม 24th, 2020|Categories: พนักงาน|0 Comments

เสร็จสิ้นไปแล้วกับการแข่งขันกิจกรรม KYT ประจำปี2563 ขอแสดงความยินดีกับ QA-North Team ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ สำหรับปีนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงมีการจำกัดจำนวนผู้เข้ารับชมการแข่งขัน [...]

2605, 2020

Welcome our new engineering members

By |พฤษภาคม 26th, 2020|Categories: พนักงาน|0 Comments

ยินดีต้อนรับ นายสิทธิศักดิ์ ทรงงาม และ นายณัฐวุฒิ แก้วพวงวิศวกรที่ผ่านการทดลองงานทั้ง 2 ท่านอย่างเป็นทางการ

805, 2020

Welcome back OJT at Japan #32

By |พฤษภาคม 8th, 2020|Categories: พนักงาน|0 Comments

ยินดีต้อนรับพนักงานฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น รุ่น32 จำนวน 10คนกลับไทย (ระยะเวลาการฝึกงาน 1ปี) ในครั้งนี้พนักงานสามารถสอบผ่านการสอบวัดความสามารถเด้านภาษาญี่ปุ่น ในระดับ N4 จำนวน [...]