กับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับสถิติปลอดอุบัติเหตุครบ 3ปีของโรงงานเหนือ

ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมกันเพื่อทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างปลอดภัย