สังคม

/สังคม

Visit from Tool and Material Engineering, KMUT-Thonburi (28-Feb-20)

By |2020-03-02T04:22:54+00:00มีนาคม 2nd, 2020|สังคม|

นักศึกษาชั้นปีที่4และคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงานในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี Mr.Junichi Nagai กรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับ

Award Scholarships for RMUTI-Korat (26-Feb-20)

By |2020-02-27T07:18:22+00:00กุมภาพันธ์ 27th, 2020|สังคม|

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 Mr.Junichi Nagai กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด [...]

Award Scholarships for RMUTI-Khonkaen Campus (18-Feb-20)

By |2020-02-20T01:13:54+00:00กุมภาพันธ์ 19th, 2020|สังคม|

Mr.Junnichi Nagai กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เดินทางเพื่อมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 18 [...]

Award Scholarships for RMUT-Thunyaburi (5-Feb-20)

By |2020-02-06T04:07:42+00:00กุมภาพันธ์ 6th, 2020|สังคม|

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 Mr.Junichi Nagai กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด [...]

Children’s day activity at Choomchon Wat Nong Tumlung Primary School (21-Jan-20)

By |2020-03-02T04:45:29+00:00มกราคม 22nd, 2020|สังคม|

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด จัดงานวันเด็กร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง อ.พานทอง [...]

Visit from Tool and material engineering department, King Mongkut’s University of Technology Thonburi

By |2020-02-06T04:12:47+00:00มกราคม 22nd, 2020|สังคม|

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 บริษัทได้ต้อนรับคณะนักศึกษาและคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 45คน เพื่อเข้าศึกษาและดูงานกระบวนการอบชุบโลหะ

Award from Rajamangala University of Technology Isan

By |2020-01-17T09:03:07+00:00มกราคม 17th, 2020|สังคม|

ดร.นิพนธ์ ทวีจันทร์ ผู้จัดการทั่วไป เป็นตัวแทนบริษัทฯเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (18 มกราคม 2563) ในโอกาสนี้ ดร.นิพนธ์ [...]

Children’s day activity at Watbangnang Primary School (8-Jan-20)

By |2020-01-18T10:21:30+00:00มกราคม 15th, 2020|สังคม|

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดบางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี ในโอกาสนี้ทางบริษัทได้สนับสนุนอาหารกลางวันและทุนการศึกษาให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Visit from Department of Industrial Chemistry, Chiang Mai University (12-Dec-19)

By |2020-01-07T08:10:50+00:00ธันวาคม 13th, 2019|สังคม|

ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่3 จากภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้ามาเยี่ยมชมและดูงาน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562