พนักงาน

/พนักงาน

Welcome our new engineering member (18-Aug-21)

By |2021-08-19T02:55:04+00:00สิงหาคม 19th, 2021|พนักงาน|

ขอต้อนรับ นายวัชรพงษ์ ภารนาถ วิศวกรใหม่อย่างเป็นทางการ วัชรพงษ์ เป็นนักศึกษาทุนบริษัทฯประจำปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) หลังจากจบการฝึกงานได้เข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯและผ่านการทดลองงานในวันที่ [...]

Coronavirus (COVID-19) Vaccinations

By |2021-08-13T03:12:12+00:00สิงหาคม 13th, 2021|พนักงาน|

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ทางบริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ได้จัดหาวัคซีนเพื่อให้พนักงานได้รับวัคซีน ทั้งวัคซีนตามมาตรการภาครัฐและวัคซีนทางเลือก ปัจจุบัน พนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วกว่า 70% [...]

บริการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ณ สถานประกอบการ (2 เมษายน 2564)

By |2021-04-03T02:19:05+00:00เมษายน 3rd, 2021|พนักงาน|

เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพให้กับพนักงานบริษัท คณะกรรมการสวัสดิการร่วมกับโรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ได้เข้ามาบริการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีให้กับพนักงาน ณ สถานประกอบการ พนักงานสามารถนำค่าบริการดังกล่าวมาเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลได้เต็มจำนวน ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมในการฉีดวัคซีนจำนวน 509คน

Welcome back OJT at Japan #34 (03-Feb-21)

By |2021-02-09T01:06:46+00:00กุมภาพันธ์ 8th, 2021|พนักงาน|

หลังจากครบกำหนดการฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นครบ 1ปี พนักงานOJT รุ่นที่ 34 จำนวน 14คนได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 17 มกราคม 2564 [...]

Promote 2020

By |2020-12-24T03:59:33+00:00ธันวาคม 24th, 2020|พนักงาน|

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานในระดับบริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้รับการเลื่อนขั้นและตำแหน่งประจำปี2563 ดร.นิพนธ์ ทวีจันทร์ : ผู้จัดการทั่วไป (Senior Executive Advisor) นาย พัทธพงศ์ [...]

Awards for External Heat Treatment Test 2020

By |2020-12-23T01:50:54+00:00ธันวาคม 23rd, 2020|พนักงาน|

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานทุกท่าน ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านการอบชุบทางความร้อนประจำปี 2563 จัดทำโดยสมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย

Heat Treatment Special Class for Qualification Test 2020

By |2020-10-24T06:11:33+00:00ตุลาคม 24th, 2020|พนักงาน|

เมื่อวันที่ 29กันยายน 9 ตุลาคม และ 23 ตุลาคม 2563 ทางบริษัทได้จัดอบรม"วิศวกรรมการอบชุบทางความร้อน" ก่อนการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านการอบชุบทางความร้อนประจำปี2563 [...]

Welcome our new engineering members (19-Oct-20)

By |2020-10-24T06:11:49+00:00ตุลาคม 24th, 2020|พนักงาน|

ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรภัทร มุ่งวัฒนา (พัท) และนางสาวนิรินทร์ ฐิติเมฆินทร์ (เมย์) วิศวกรใหม่ ทั้ง2ท่านที่ผ่านการทดลองงาน ยินดีต้อนรับครับ

Heat Treatment Special Class (19-Sep-20)

By |2020-09-26T03:37:49+00:00กันยายน 26th, 2020|พนักงาน|

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 บริษัทไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและคณาจารย์จาก [...]