บทความจากผู้บริหาร

Mr.Junichi Nagai
(Managing Director)

พรหมลิขิตกำหนดให้เราได้มาทำงานร่วมกัน

“ประชากรของประเทศไทย มีอยู่ประมาณ 66 ล้านคน ที่บริษัทไทยโตเคน มีชาวไทยอยู่ประมาณ 1,200 คน ถือเป็น 0.0018%ของประชากรทั้งหมด ส่วนประชากรของประเทศญี่ปุ่นนั้น มีอยู่ประมาณ 125 ล้านคน ที่บริษัทไทยโตเคนเอง มีชาวญี่ปุ่นอยู่ 12 คน ถือเป็น 0.000010% ของประชากรทั้งหมด  เราทั้งหมดทำงานร่วมกันที่บริษัทไทยโตเคน จากสัดส่วนด้านบน ถือว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากที่เราจะมีโอกาสได้มาทำงานร่วมกัน

เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็น “พรหมลิขิต” ที่ทำให้เราได้มาพบกัน เราจึงให้ความสำคัญกับพรหมลิขิตนี้มาก บริษัทมีหน้าที่เตรียมการและมอบโอกาสโดยการสร้างความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ให้กับพนักงานที่มีพรหมลิขิตร่วมกัน  และถึงแม้ว่า บริษัทเราจะเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น  แต่การดำเนินธุรกิจทั้งหมดทำในประเทศไทย  ดังนั้น ในอนาคตก็ต้องการจะให้พนักงานชาวไทยเป็นศูนย์กลางในการบริหารงาน

นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่ง ที่ทำให้เรามีภาระหน้าที่ในการที่จะสร้างพนักงานที่มีพรหมลิขิตเหล่านั้น และเราต้องการจะสร้างองค์กรที่มีตัวตนที่ขาดไม่ได้ในอุตสหกรรมของไทย  องค์กรที่จะสามารถตอบสนองสังคมไทยได้อย่างต่อเนื่อง”

งานของเรา

บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการด้านอบชุบโลหะที่เพรียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัย รองรับการอบชุบได้หลากหลายกระบวนการ ครอบคลุมทั้งด้าน Heat Treatment Services และ PVD coating Services ทุกขั้นตอนการทำงานอยู่ภายใต้การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดส่งผลให้บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัดได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลมากมาย และได้รับความไว้วางใจบริษัทชั้นนำทั่วโลก ให้บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด เป็นผู้อบชุบโลหะ เสริมศักยภาพของสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ชิ้นส่วนในการผลิตกว่า 95% เป็นชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิเช่น ชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนในระบบขับเคลื่อนและความปลอดภัย เป็นต้น เรามีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

ร่วมงานกับเรา

เนื่องด้วยอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด จึงเปิดรับพนักงานที่มีความตั้งใจในการทำงานและต้องการความก้าวหน้าในชิวีตการทำงาน โดยเปิดโอกาศให้พนักงานสามารถแสดงศักยภาพของตนได้อย่างเติมความสามารถ ในหลากหลายสาขาวิชา อาทิเช่น

1) สาขาวิชาด้านการผลิต การออกแบบกระบวนการและพัฒนาการผลิต

2) สาขาวิชาด้านการตรวจสอบคุณภาพและประกันคุณภาพ

3) สาขาวิชาด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร การออกแบบเครื่องจักร และการดูแลระบบสาธารณูปโภค

4) สาขาวิชาด้านการวางแผนการผลิต การออกแบบกระบวนการขนส่งและวิเคราะห์การตลาด เป็นต้น

หากคุณสนใจร่วมงานกับเรา คุณสามารถตรวจสอบตำแหน่งงานว่างด้านล่าง

แล้วส่งประวัติของคุณมาที่ personnel2@thaitohken.co.th

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

พนักงานระดับปฏิบัติการ

สวัสดิการ

บริษัทตระหนักดีว่า ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัทคือ พนักงาน” ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จ
เราจึงให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานของเราให้ดีที่สุด

เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความสุขกับการทำงานและช่วยกันพัฒนาให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไป เราจึงจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ดังนี้

ชุดพนักงาน,รถรับส่ง,โบนัส,เบี้ยขยัน,ท่องเที่ยวประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,ประกันสุขภาพ,กิจกรรมในเทศกาลพิเศษ

เช่น ปาร์ตี้วันเกิด , เซอร์ไพรส์ฟู๊ดและอื่นๆอีกมากมาย

โอกาสในการฝึกงานต่างประเทศ

ตั้งแต่ปีพ..2546 บริษัท ไทยโตเคนเทอร์โม จำกัด ได้ส่งพนักงานไปฝึกงานที่บริษัทแม่ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี เป็นประจำทุกๆปี โอกาสนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะวิศกรเท่านั้น เรายังเปิดโอกาสให้พนักงานสายปฏิบัติการ ในฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายขาย รวมทั้งพนักงานในสายสำนักงานด้วย

จำนวนพนักงานที่ส่งไปฝึกงานแต่ละปี