ที่อยู่โรงงาน/สำนักงาน :

บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด (โรงงานใต้)
700/314 หมู่ 6 ถ.บางนา-ตราด กม. 57, ตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ประเทศไทย
โทร:(038)214-417〜420 แฟ็กซ์ :(038)214-421

บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด (โรงงานเหนือ)
700/250 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม. 57,ตำบลบ้านเก่า
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 ประเทศไทย
โทร :(038)465-298〜300 แฟ็กซ์ : (038)465-679

บริษัท โตเคน เทอร์โม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
700/289 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม. 57,ตำบลบ้านเก่า
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 ประเทศไทย
TEL:(038)465-812〜814 FAX:(038)465-815

แผนที่ :

ดาวน์โหลดแผนที่